Ανελκυστήρες Α.Μ.Ε.Α

Τα ανυψωτικά για Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) βελτιώνουν την καθημερινότητα τους επιτρέποντας τους την άμεση πρόσβαση σε σημεία που, αλλιώς, δεν θα ήταν προσβάσιμα. 

Ανυψωτικά για κάθε περίπτωση

Εγκαθιστούμε ειδικά ανυψωτικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα. Από Ανελκυστήρες με ειδικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την νομοθεσία, εώς αναβατόρια σκάλας στα οποία ο επιβάτης μπορεί να ανέβει με ή χωρίς καροτσάκι.

ΑΜΕΑ αναβατόρια σκάλας