Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική

Η Πιστοποίηση των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο ((ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008). Και απαιτείτε τόσο ο αρχικός έλεγχος όσο και ο η περιοδική επανάληψη του αναλόγως του τύπου του ανελκυστήρα.

Διαδικασία εγκατάστασης.

Συνεργαζόμαστε με διαπιστευμένους φορείς ελέγχου και διασφαλίζουμε ότι ο ανελκυστήρα σας, θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία.