Ανυψωτικά Συστήματα

Ιδανική λύση για κτήρια χωρίς μηχανοστάσιο.

Οι ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς μηχανοστάσιο είναι η ιδανική λύση για κτίρια που δεν έχει προβλεφθεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα για χώρο μηχανοστασίου.

Η ELEVATTICA αναλαμβάνει με αξιοπιστία την εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστημάτων ή Πλατφόρμες Οχημάτων. Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων αποτελούν ιδανική λύση για πάρκινγκ ή γκαράζ με περιορισμένο χώρο όπου δεν είναι εφικτή η κατασκευή ράμπας ή υπόγειου πάρκινγκ.