Χορηγία Σχολικών Ειδών Στον Σύλλογο Πολυτέκνων “Αγ. Τερέντιος & Νεονίλλη”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα για σχολικά είδη του συλλόγου πολυτέκνων Αν. Αττικής “Αγ. Τερέντιος & Νεονίλλη”